Αποκατάσταση παραδοσιακού πύργου
στη Μάνη & λειτουργία του ως ξενώνα
(έργο υπό κατασκευή)
Αποκατάσταση παραδοσιακού λιθόκτιστου
στην Αρκαδία & λειτουργία του ως ξενώνα
(έργο υπό κατασκευή)
Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής Νέα τετραώροφη οικοδομή στο Ηράκλειο Αττικής
Νέα τετραώροφη οικοδομή
στο Ηράκλειο Αττικής